پارساپارسا، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 20 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 3 سال و 5 ماه و 9 روز سن داره

هديه های آسموني

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 264
امتیاز جذابیت: 5,396
28 دنبال کنندگان
43 پسندها
2,169 نظرات
238 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,914
امتیاز جذابیت: 451
19 دنبال کنندگان
11 پسندها
3 نظرات
10 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 598
امتیاز جذابیت: 2,874
30 دنبال کنندگان
365 پسندها
72 نظرات
305 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: مسدود است
امتیاز جذابیت: مسدود است
0 دنبال کنندگان
0 پسندها
0 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 793
امتیاز جذابیت: 2,231
68 دنبال کنندگان
120 پسندها
108 نظرات
55 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ