پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 28 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

هديه های آسموني

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,191
امتیاز جذابیت: 1,321
28 دنبال کنندگان
54 پسندها
124 نظرات
243 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 964
امتیاز جذابیت: 1,756
39 دنبال کنندگان
142 پسندها
119 نظرات
28 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,182
امتیاز جذابیت: 155
6 دنبال کنندگان
5 پسندها
3 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,876
امتیاز جذابیت: 463
15 دنبال کنندگان
18 پسندها
8 نظرات
57 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,079
امتیاز جذابیت: 258
8 دنبال کنندگان
10 پسندها
5 نظرات
38 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,166
امتیاز جذابیت: 171
5 دنبال کنندگان
5 پسندها
4 نظرات
38 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ