پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 28 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

هديه های آسموني

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,473
امتیاز جذابیت: 911
36 دنبال کنندگان
31 پسندها
17 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,888
امتیاز جذابیت: 450
8 دنبال کنندگان
10 پسندها
96 نظرات
48 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,504
امتیاز جذابیت: 876
19 دنبال کنندگان
42 پسندها
127 نظرات
32 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,098
امتیاز جذابیت: 239
7 دنبال کنندگان
12 پسندها
10 نظرات
19 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,355
امتیاز جذابیت: 1,077
14 دنبال کنندگان
82 پسندها
108 نظرات
171 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,749
امتیاز جذابیت: 596
6 دنبال کنندگان
77 پسندها
29 نظرات
33 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,624
امتیاز جذابیت: 729
10 دنبال کنندگان
29 پسندها
126 نظرات
132 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ