پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 28 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

هديه های آسموني

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 957
امتیاز جذابیت: 1,769
41 دنبال کنندگان
116 پسندها
82 نظرات
15 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,107
امتیاز جذابیت: 230
9 دنبال کنندگان
8 پسندها
4 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,576
امتیاز جذابیت: 784
25 دنبال کنندگان
45 پسندها
27 نظرات
5 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 374
امتیاز جذابیت: 4,078
102 دنبال کنندگان
303 پسندها
229 نظرات
20 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,908
امتیاز جذابیت: 430
15 دنبال کنندگان
17 پسندها
4 نظرات
17 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ