پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 28 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

هديه های آسموني

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,045
امتیاز جذابیت: 1,581
8 دنبال کنندگان
199 پسندها
61 نظرات
304 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,005
امتیاز جذابیت: 332
9 دنبال کنندگان
19 پسندها
15 نظرات
7 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,882
امتیاز جذابیت: 457
16 دنبال کنندگان
19 پسندها
17 نظرات
3 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 944
امتیاز جذابیت: 1,792
40 دنبال کنندگان
142 پسندها
86 نظرات
35 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 664
امتیاز جذابیت: 2,560
23 دنبال کنندگان
267 پسندها
311 نظرات
143 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 715
امتیاز جذابیت: 2,403
12 دنبال کنندگان
209 پسندها
507 نظرات
104 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ