پارساپارسا، تا این لحظه: 8 سال و 2 ماه و 18 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 3 سال و 3 ماه و 7 روز سن داره

هديه های آسموني

تابستان99

-از زندگی کرونائی خیلی خسته بودیم و حوصله شما دوتاخیلی سررفته بود.به روز قلکتو باز کردی و با آقاجونت رفتیم و اسکوتر و اسباب بازی و سه چرخه خریدیم و مشغل بازی شدید و و کمی حالو هواتون عوض شد. -پوریا رفته قایم شده!! اول پیدات نکردم! هی شلوار یا لباستو درمیاری.دعوات کردم که شلوارتو درنیار و رفتی قایم شدی - -مرداد ماه،مدرسه چندتا کلاس آموزشی و درسی مجازی گذاشت و سه روز درهفته پارسا درس می خواند.برای عید غدیر هم کاردستی درست کرد و نقاشی کرد و خانه را تزیین کردیم و جشن گرفتیم. ...
16 شهريور 1399
1