پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 10 ماه و 28 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 17 روز سن داره

هديه های آسموني

سی و ششمین هفته زندگی پوریا-رویش اولین دندان

  یکشنبه 25 آذر: دویست و چهل و چهارمین روز زندگی پوریای عزیز   دو برادر فنی کار درحال تعمیر ماشین!! ---------------------------------------------------------------------------------------------- دوشنبه 26 آذر: دویست و چهل و پنجمین روز زندگی پوریای عزیز   تولد دوست پسرم در کلاس دیگر پیش دبستانی پوریای عزیزم لثه هات خیلی نارحته.نمیدونی چه شب و روزهائی داریم باهم مادری  چند روزه هردوتون مریض هستید و تب دارید.امروز دکتر رفتیم گفت ریه هاتون عفونت داره.دیشب انقدر پوریا تب داشت که دوبار اورژانس زنگ زدم ومیخ...
25 آذر 1397

سی و پنجمین هفته زندگی پوریا

یکشنبه 18 آذر: دویست و سی وهفتمین روز زندگی پوریای عزیز پارساجونم صبح ها خیلی بد ازخواب بیدارمیشی.گاهی واقعا خوابت میادو کم خوابی داری و من اینو کاملا متوجه میشم وسعی میکنم یه جورایی خودم کارهاتو کمکت کنم و راه بندازمت.ولی خب بد عادت میشی و باوجود پوریا و رفتار متفاوتش هرروز برای من ممکن نیست اونجوری بهت برسم.گاهی بشدت درحال گریه است یا نیاز به تعویض پوشک و شیریاغذاخوردن داره و مسلما نمیشه من به پارساهم غذابدم وکمکش کنم مسواک بزنه ولباس بپوشه.اگه پوریا صبحها تا 7هم میخوابید خیلی خوب بود.نمیدونم چی میخواد از 6صبح بیداره!!!خرج زنو بچش مونده آخه؟! حالا در اون شرایط که پوریا رسیدگی میخواد پسرم پارسا خودشو میزنه به خواب یا بلند...
14 آذر 1397

سی و چهارمین هفته زندگی پوریا

یکشنبه 11 آذر: دویست و سی امین روز زندگی پوریای عزیز   پوریاجونم به محض شنیدن هرگونه ضرب آهنگی درحال رقصی.مخصوصا درماشین داداشت دیروز معلمتون بابت تولدش بهتون شیرینی تعارف کرده بود و بابات براش هدیه کتاب خرید و امضا کردی و براش کادو کردیم که فرداببری   تمام خانه را میچرخی ولی به روش خودت ورزش صبحگاهی در مدرسه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دوشنبه 12 آذر: دویست و سی و یکمین روز زندگی پوریای عزیز پوریا جونم بوس کردن را یادگرفتی.بهت میگیم بوس کن لبت را میچسبونی به لپم...
13 آذر 1397

سی و سومین هفته زندگی پوریا

یکشنبه 4 آذر: دویست و بیست و سومین روز زندگی پوریای عزیز   یک صبح برادرانه شادیهای برادرانه   انجام یک صفحه از کتاب آموزشی پارسا که برای دوستش هم هدیه خریده بود     مانور زلزله..میگفتی مامان واقعا صدای زلزله اومده بوذ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دوشنبه 5 آذر: دویست و بیست و چهارمین روز زندگی پوریای عزیز   صبحی دیگر...وای که چه خواب نازی هستی و باید بیدارت کنم نفسم زوری باید رانندگی یاد بگیری پوریا!! پارسا هی بهت یاد میده و دستت را میگ...
2 آذر 1397
1