پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 27 روز سن داره

هديه های آسموني

پاییز 96

شروع این فصل از زندگی عزیزک مامان مصادف با شروع ماه محرم شد... آرزوی من برات اینه که پایان زندگی دنیویت استقبال کننده ات امام حسین ع باشه و هم نشین آقا باشی. دوست دارم برسی به جائی که ذرات وجودت فریاد بزنه: والله اِن قَطعتم یَمینی انی احامی ابداً عَن دینی یا علمدار بی دست,  دست پسر منم بگیر           شروع این فصل از زندگیت مصادف شد با شروع ماه محرم بود.                                     سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی   ...
2 مهر 1396
1