پارساپارسا، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره
پوریاپوریا، تا این لحظه: 1 سال و 11 ماه و 27 روز سن داره

هديه های آسموني

هفدهمین ماه زندگیت

هفدهمین ماه زندگیت از 15 شهریور تا 14 مهر 1393 بود. -این ماه کجاها رفتی؟! علاوه براینکه هرهفته خانه آقاجون وباباجونت میریم این ماه مارکوپولو بازهم به سفرهای دوره ایش ادامه داد!! این ماه یکروز خانه عمو بزرگت رفتیم.البته میخواستم صبح برم که شبش تو نخوابیدی و تا11:15 ظهر خواب بودی!وقتی هم رسیدیم خوابت میومد و حال و حوصله نداشتی ولی بیدار شدی روبراه بودی وخیلی هم بهت خوش گذشت ودخترعموجونت هم برات سوپ موردعلاقت را درست کرد وحسابی کیف کردی. همچنان به رسم هر مهمانی جاروشونو کشف کردی و مشغول شدی.روی میزهارو هم جارومیزنی واگه روی میز وسیله ای باشه میگذاری جای دیگه تا روش کاملا خلوت باشه راحت جارو بزنی.میترسم اینجوری پیش بری وسواس ...
23 شهريور 1393
1